תכונה במסכת ראש השנה - הרב אברהם טרכטינגוט

שיעורים של תכונה במסכת ראש השנה - הרב אברהם טרכטינגוט

00:03
הרב אברהם טרכטינגוט
הרב אברהם טרכטינגוט | | תשפ"ב
00:02
הרב אברהם טרכטינגוט
הרב אברהם טרכטינגוט | | תשפ"ב
00:03
הרב אברהם טרכטינגוט
הרב אברהם טרכטינגוט | | תשפ"ב
00:11
הרב אברהם טרכטינגוט
הרב אברהם טרכטינגוט | | תשפ"ב
00:17
הרב אברהם טרכטינגוט
הרב אברהם טרכטינגוט | | תשפ"ב
00:21
הרב אברהם טרכטינגוט
הרב אברהם טרכטינגוט | | תשפ"ב
00:24
הרב אברהם טרכטינגוט
הרב אברהם טרכטינגוט | | תשפ"ב