שיעור עיוני מיוחד מטעם ארגון "משמרת השבת" בשיתוף עם ארגון 'הילכתא', תשפ"ב

שיעורים של שיעור עיוני מיוחד מטעם ארגון "משמרת השבת" בשיתוף עם ארגון 'הילכתא', תשפ"ב

00:15
הרב אליהו בייפוס
הרב אליהו בייפוס | מכון הילכתא-עומק הפשט | תשפ"ב
00:13
הרב יעקב ישראל קנייבסקי
הרב יעקב ישראל קנייבסקי | מכון הילכתא-עומק הפשט | תשפ"ב
00:22
הרב ישראל מאיר מורגנשטרן
הרב ישראל מאיר מורגנשטרן | מכון הילכתא-עומק הפשט | תשפ"ב
00:12
מר עוזי
מר עוזי | מכון הילכתא-עומק הפשט | תשפ"ב
00:08
הרב אליהו בייפוס
הרב אליהו בייפוס | מכון הילכתא-עומק הפשט | תשפ"ב