שיעורים בהלכות שבת - הרב חיים צבי שפירא

שיעורים של שיעורים בהלכות שבת - הרב חיים צבי שפירא

00:58
הרב חיים צבי שפירא
הרב חיים צבי שפירא | יומם ולילה | תשע"ד
00:41
הרב חיים צבי שפירא
הרב חיים צבי שפירא | יומם ולילה | תשע"ד
00:57
הרב חיים צבי שפירא
הרב חיים צבי שפירא | יומם ולילה | תשע"ד
00:59
הרב חיים צבי שפירא
הרב חיים צבי שפירא | יומם ולילה | תשע"ד
01:02
הרב חיים צבי שפירא
הרב חיים צבי שפירא | יומם ולילה | תשע"ד
01:02
הרב חיים צבי שפירא
הרב חיים צבי שפירא | יומם ולילה | תשע"ד
00:54
הרב חיים צבי שפירא
הרב חיים צבי שפירא | יומם ולילה | תשע"ד