ערב עיון במשנתו של הגאון מהר"י אסאד זצ"ל - מכון שלמה אומן, תשע"ט

שיעורים של ערב עיון במשנתו של הגאון מהר"י אסאד זצ"ל - מכון שלמה אומן, תשע"ט

00:42
הרב אשר קוביטשעק
הרב אשר קוביטשעק | כנסים וימי עיון | תשע"ט
00:47
הרב אמיתי בן דוד
הרב אמיתי בן דוד | כנסים וימי עיון | תשע"ט
00:11
הרב יואל קטן
הרב יואל קטן | כנסים וימי עיון | תשע"ט
00:46
הרב שלמה וייס
הרב שלמה וייס | כנסים וימי עיון | תשע"ט