מסכת יומא - הרב מאיר רוז

שיעורים של מסכת יומא - הרב מאיר רוז