כנס עולמות בבני ברק, אלול תשע"ו

שיעורים של כנס עולמות בבני ברק, אלול תשע"ו

00:53
הרב שמואל אליעזר שטרן
הרב שמואל אליעזר שטרן | עולמות | תשע"ו
00:57
הרב יוסף רפפורט
הרב יוסף רפפורט | עולמות | תשע"ו