'מתחת לפני השטח' א', ארכיאולוגיה יהודית - הקרן למורשת הכותל המערבי ואגודת מטמוני ארץ, תשע"ז

שיעורים של 'מתחת לפני השטח' א', ארכיאולוגיה יהודית - הקרן למורשת הכותל המערבי ואגודת מטמוני ארץ, תשע"ז

00:08
הרב יוסף מיכאל יוסקוביץ
הרב יוסף מיכאל יוסקוביץ | אגודת מטמוני ארץ | תשע"ז
00:08
הרב אליעזר גרינבויים
הרב אליעזר גרינבויים | אגודת מטמוני ארץ | תשע"ז
01:03
הרב דניאל משה לוי
הרב דניאל משה לוי | אגודת מטמוני ארץ | תשע"ז
01:13
הרב פרופסור יואל אליצור
הרב פרופסור יואל אליצור | אגודת מטמוני ארץ | תשע"ז
00:52
הרב  זאביק קצנלבוגן
הרב זאביק קצנלבוגן | אגודת מטמוני ארץ | תשע"ז
00:56
הרב אבי פליישמן
הרב אבי פליישמן | אגודת מטמוני ארץ | תשע"ז
01:06
זאב (ז'אבו) ארליך
זאב (ז'אבו) ארליך | אגודת מטמוני ארץ | תשע"ז
00:54
הרב בנימין קרלנשטין
הרב בנימין קרלנשטין | אגודת מטמוני ארץ | תשע"ז
00:06
הרב ד"ר יואל בן נון
הרב ד"ר יואל בן נון | אגודת מטמוני ארץ | תשע"ז
01:10
הרב זלמן מנחם קורן
הרב זלמן מנחם קורן | אגודת מטמוני ארץ | תשע"ז