יום עיון שע"י לשכת הטוענים הרבניים בשיתוף מרכז הבוררות שע"י 'שלום ואמת', תשפ"ב

שיעורים של יום עיון שע"י לשכת הטוענים הרבניים בשיתוף מרכז הבוררות שע"י 'שלום ואמת', תשפ"ב

00:00
הרב עידו שחר
הרב עידו שחר | לשכת הטוענים הרבניים | תשפ"ב
00:00
הרב שלמה שפירא
הרב שלמה שפירא | לשכת הטוענים הרבניים | תשפ"ב
00:00
הרב אלחנן שלום אלגרוד
הרב אלחנן שלום אלגרוד | לשכת הטוענים הרבניים | תשפ"ב
00:00
הרב יובל בדיחי
הרב יובל בדיחי | לשכת הטוענים הרבניים | תשפ"ב
00:27
הרב אלחנן שלום אלגרוד
הרב אלחנן שלום אלגרוד | לשכת הטוענים הרבניים | תשפ"ב
00:16
הרב מרדכי שיינין
הרב מרדכי שיינין | לשכת הטוענים הרבניים | תשפ"ב
00:42
הרב ציון אשכנזי
הרב ציון אשכנזי | לשכת הטוענים הרבניים | תשפ"ב
01:09
הרב דוד לאו
הרב דוד לאו | לשכת הטוענים הרבניים | תשפ"ב
00:02
הרב ציון אשכנזי
הרב ציון אשכנזי | לשכת הטוענים הרבניים | תשפ"ב