יום עיון בנושא ריבית בנקאות וכלכלה ע"פ ההלכה, תשע"ו - אגודת מטמוני ארץ

שיעורים של יום עיון בנושא ריבית בנקאות וכלכלה ע"פ ההלכה, תשע"ו - אגודת מטמוני ארץ

00:03
הרב אליהו סולוביציק
הרב אליהו סולוביציק | אגודת מטמוני ארץ | תשע"ו
00:18
הרב פנחס וינד
הרב פנחס וינד | אגודת מטמוני ארץ | תשע"ו
00:34
הרב שמואל יוסף לוין
הרב שמואל יוסף לוין | אגודת מטמוני ארץ | תשע"ו
00:34
דר' נחום שילה
דר' נחום שילה | אגודת מטמוני ארץ | תשע"ו
00:31
הרב אראל סגל
הרב אראל סגל | אגודת מטמוני ארץ | תשע"ו
00:42
מר שאול פרל
מר שאול פרל | אגודת מטמוני ארץ | תשע"ו
00:04
הרב יהושע פפר
הרב יהושע פפר | אגודת מטמוני ארץ | תשע"ו
00:30
הרב שלמה אישון
הרב שלמה אישון | אגודת מטמוני ארץ | תשע"ו
00:32
הרב יצחק פינדרוס
הרב יצחק פינדרוס | אגודת מטמוני ארץ | תשע"ו
00:22
הרב יצחק ליפשיץ
הרב יצחק ליפשיץ | אגודת מטמוני ארץ | תשע"ו