יום העיון בנושא גבולות הארץ והשמיטה (ב)- אגודת מטמוני ארץ

שיעורים של יום העיון בנושא גבולות הארץ והשמיטה (ב)- אגודת מטמוני ארץ

00:48
הרב יהודה עמיחי
הרב יהודה עמיחי | אגודת מטמוני ארץ | תשפ"א
00:02
הרב ישראל פנחס טירנאור
הרב ישראל פנחס טירנאור | אגודת מטמוני ארץ | תשפ"א
00:13
גדעון ביגר
גדעון ביגר | אגודת מטמוני ארץ | תשפ"א
00:51
הרב בנימין קרלנשטין
הרב בנימין קרלנשטין | אגודת מטמוני ארץ | תשפ"א
01:03
הרב אברהם צבי הכהן
הרב אברהם צבי הכהן | אגודת מטמוני ארץ | תשפ"א
00:52
הרב אריאל בוקוולד
הרב אריאל בוקוולד | אגודת מטמוני ארץ | תשפ"א
00:21
משה חסיד
משה חסיד | אגודת מטמוני ארץ | תשפ"א
00:33
הרב ישראל פנחס טירנאור
הרב ישראל פנחס טירנאור | אגודת מטמוני ארץ | תשפ"א
00:31
פרופסור זאב ספראי
פרופסור זאב ספראי | אגודת מטמוני ארץ | תשפ"א
00:59
הרב זלמן מנחם קורן
הרב זלמן מנחם קורן | אגודת מטמוני ארץ | תשפ"א