נושאים מצויים בדיני ממונות - הרב יהודה סילמן
השיעור החודשי - שבכל מוצ"ש "מברכים"(לפני ראש חודש) בית הכנסת "הליגמן" - הרב יהודה סילמן אב"ד בי"ד צדק ב"ב. בין הנושאים: בוררות, נזיקין, שכירות פועלים, יחסי עובד ומעביד, ריבית במסחר, הבית המשותף, השגת גבול, תחרות עסקית, שכירות משנה, ערבויות, צואה, מינוי אפוטרופוס, מנהל עזבון, זכרון דברים, פיצויי פיטורין, פיטורין והתפטרות. כמו"כ ניתן להפנות שאלות לרב דרך לחצן "שו"ת עם הרב סילמן" שבדף הבית. ניתן גם לצפות בחלק מהתשובות שהותרו לפרסום.

שיעורים של נושאים מצויים בדיני ממונות - הרב יהודה סילמן

00:41
הרב יהודה סילמן
הרב יהודה סילמן | | תשפ"ג
00:39
הרב יהודה סילמן
הרב יהודה סילמן | | תשפ"ג
00:41
הרב יהודה סילמן
הרב יהודה סילמן | בית ההוראה | תשפ"ג
00:38
הרב יהודה סילמן
הרב יהודה סילמן | | תשפ"ב
00:00
הרב יהודה סילמן
הרב יהודה סילמן | | תשפ"ב
00:37
הרב יהודה סילמן
הרב יהודה סילמן | | תשפ"ב
00:38
הרב יהודה סילמן
הרב יהודה סילמן | | תשפ"ב
00:00
הרב יהודה סילמן
הרב יהודה סילמן | | תשפ"ב
00:44
הרב יהודה סילמן
הרב יהודה סילמן | | תשפ"ב
00:00
הרב יהודה סילמן
הרב יהודה סילמן | | תשפ"ב