הספדים על הרב זאב גצל זצ"ל - במלאת השנה

שיעורים של הספדים על הרב זאב גצל זצ"ל - במלאת השנה

00:19
הרב שלמה גצל
הרב שלמה גצל | ישיבת איתרי | תשפ"ג
00:37
הרב משה גצל
הרב משה גצל | ישיבת איתרי | תשפ"ג
00:23
הרב מתתיהו שטרן
הרב מתתיהו שטרן | ישיבת איתרי | תשפ"ג
01:01
הרב אריאב עוזר
הרב אריאב עוזר | ישיבת איתרי | תשפ"ג