הספדים על הרב זאב גצל זצ"ל - בהלוויה

שיעורים של הספדים על הרב זאב גצל זצ"ל - בהלוויה

00:00
הרב מיכל זילבר
הרב מיכל זילבר | ישיבת איתרי | תשפ"ב
00:00
הרב אריאב עוזר
הרב אריאב עוזר | ישיבת איתרי | תשפ"ב
00:00
הרב עמיהוד קליין
הרב עמיהוד קליין | ישיבת איתרי | תשפ"ב
00:00
הרב אשר דויטש
הרב אשר דויטש | ישיבת איתרי | תשפ"ב
00:00
הרב נחום רוגוזינסקי
הרב נחום רוגוזינסקי | ישיבת איתרי | תשפ"ב
00:00
הרב שפיגל
הרב שפיגל | ישיבת איתרי | תשפ"ב
00:00
הרב גצל
הרב גצל | ישיבת איתרי | תשפ"ב
00:00
הרב שלמה גצל
הרב שלמה גצל | ישיבת איתרי | תשפ"ב
00:00
הרב אליעזר גצל
הרב אליעזר גצל | ישיבת איתרי | תשפ"ב