הלכות שבת - הרב יוסף רפפורט

שיעורים של הלכות שבת - הרב יוסף רפפורט

01:05
הרב יוסף רפפורט
הרב יוסף רפפורט | ישיבת כפר גנים | תשע"ב
00:57
הרב יוסף רפפורט
הרב יוסף רפפורט | ישיבת כפר גנים | תשע"ב
00:51
הרב יוסף רפפורט
הרב יוסף רפפורט | ישיבת כפר גנים | תשע"ב
00:59
הרב יוסף רפפורט
הרב יוסף רפפורט | ישיבת כפר גנים | תשע"ב
00:55
הרב יוסף רפפורט
הרב יוסף רפפורט | ישיבת כפר גנים | תשע"ד
01:03
הרב יוסף רפפורט
הרב יוסף רפפורט | ישיבת כפר גנים | תשע"ד
01:03
הרב יוסף רפפורט
הרב יוסף רפפורט | ישיבת כפר גנים | תשע"ד
00:54
הרב יוסף רפפורט
הרב יוסף רפפורט | ישיבת כפר גנים | תשע"ה
01:04
הרב יוסף רפפורט
הרב יוסף רפפורט | ישיבת כפר גנים | תשע"ה
01:12
הרב יוסף רפפורט
הרב יוסף רפפורט | ישיבת כפר גנים | תשע"ה