הלכה בפרשה - הרב נחום רפפורט

שיעורים של הלכה בפרשה - הרב נחום רפפורט

00:30
הרב נחום רפפורט
הרב נחום רפפורט | אהבת תורה | תשע"ו
00:33
הרב נחום רפפורט
הרב נחום רפפורט | אהבת תורה | תשע"ו
00:36
הרב נחום רפפורט
הרב נחום רפפורט | אהבת תורה | תשע"ו
00:34
הרב נחום רפפורט
הרב נחום רפפורט | אהבת תורה | תשע"ו
00:43
הרב נחום רפפורט
הרב נחום רפפורט | אהבת תורה | תשע"ו
00:42
הרב נחום רפפורט
הרב נחום רפפורט | אהבת תורה | תשע"ו
00:33
הרב נחום רפפורט
הרב נחום רפפורט | אהבת תורה | תשע"ו
00:31
הרב נחום רפפורט
הרב נחום רפפורט | אהבת תורה | תשע"ו
00:30
הרב נחום רפפורט
הרב נחום רפפורט | אהבת תורה | תשע"ו