הכנס התשעה עשר לעניני קידוש החודש, זמנים בהלכה ואסטרונומיה יהודית - מכון סוד העיבור

שיעורים של הכנס התשעה עשר לעניני קידוש החודש, זמנים בהלכה ואסטרונומיה יהודית - מכון סוד העיבור

00:01
הרב שי ואלטר
הרב שי ואלטר | מכון סוד העיבור | תשע"ח