הכנס השלישי לעריכה תורנית של בית הוועד לעריכת כתבי רבותינו

שיעורים של הכנס השלישי לעריכה תורנית של בית הוועד לעריכת כתבי רבותינו

00:09
הרב יואל קטן
הרב יואל קטן | בית הוועד לעריכת כתבי רבותינו | תשע"ט
00:22
הרב אחיקם קשת
הרב אחיקם קשת | בית הוועד לעריכת כתבי רבותינו | תשע"ט
00:17
אלן קרסנה
אלן קרסנה | בית הוועד לעריכת כתבי רבותינו | תשע"ט
00:12
הרב הלל גרשוני
הרב הלל גרשוני | בית הוועד לעריכת כתבי רבותינו | תשע"ט
00:07
הרב ישראל פריזנד
הרב ישראל פריזנד | בית הוועד לעריכת כתבי רבותינו | תשע"ט
00:13
הרב הלל גרשוני
הרב הלל גרשוני | בית הוועד לעריכת כתבי רבותינו | תשע"ט
00:19
פרופ' משה קופל
פרופ' משה קופל | בית הוועד לעריכת כתבי רבותינו | תשע"ט
00:24
הרב יעקב לויפר
הרב יעקב לויפר | בית הוועד לעריכת כתבי רבותינו | תשע"ט
00:41
פרופ' שמחה עמנואל
פרופ' שמחה עמנואל | בית הוועד לעריכת כתבי רבותינו | תשע"ט
00:26
עדיאל ברויאר
עדיאל ברויאר | בית הוועד לעריכת כתבי רבותינו | תשע"ט