הכנס השבעה עשר לעניני קידוש החודש, זמנים בהלכה ואסטרונומיה יהודית - מכון סוד העיבור

שיעורים של הכנס השבעה עשר לעניני קידוש החודש, זמנים בהלכה ואסטרונומיה יהודית - מכון סוד העיבור

00:03
הרב שי ואלטר
הרב שי ואלטר | מכון סוד העיבור | תשע"ו
01:08
המהנדס יעקב לוינגר
המהנדס יעקב לוינגר | מכון סוד העיבור | תשע"ו
01:15
הרב זלמן מנחם קורן
הרב זלמן מנחם קורן | מכון סוד העיבור | תשע"ו
00:31
הרב יצחק מאיר יעבץ
הרב יצחק מאיר יעבץ | מכון סוד העיבור | תשע"ו
00:28
פרופסור עלי מרצבך
פרופסור עלי מרצבך | מכון סוד העיבור | תשע"ו
00:48
גדי איידלהייט
גדי איידלהייט | מכון סוד העיבור | תשע"ו
00:44
הרב מרדכי גנוט
הרב מרדכי גנוט | מכון סוד העיבור | תשע"ו
00:42
הרב יואל שילה
הרב יואל שילה | מכון סוד העיבור | תשע"ו
00:39
הרב שי ואלטר
הרב שי ואלטר | מכון סוד העיבור | תשע"ו