הכנה לליל הסדר, מתוך הספר "שלושים יום קודם החג" - הרב יאיר גולדשטוף

שיעורים של הכנה לליל הסדר, מתוך הספר "שלושים יום קודם החג" - הרב יאיר גולדשטוף

00:23
הרב יאיר גולדשטוף
הרב יאיר גולדשטוף | | תשע"ג
00:24
הרב יאיר גולדשטוף
הרב יאיר גולדשטוף | | תשע"ג
00:25
הרב יאיר גולדשטוף
הרב יאיר גולדשטוף | | תשע"ג