הכנה לליל הסדר, מתוך הספר "שלושים יום קודם החג" - הרב יאיר גולדשטוף

שיעורים של הכנה לליל הסדר, מתוך הספר "שלושים יום קודם החג" - הרב יאיר גולדשטוף

00:31
הרב יאיר גולדשטוף
הרב יאיר גולדשטוף | | תשע"ג
00:29
הרב יאיר גולדשטוף
הרב יאיר גולדשטוף | | תשע"ג
00:30
הרב יאיר גולדשטוף
הרב יאיר גולדשטוף | | תשע"ג
00:29
הרב יאיר גולדשטוף
הרב יאיר גולדשטוף | | תשע"ג
00:25
הרב יאיר גולדשטוף
הרב יאיר גולדשטוף | | תשע"ג
00:27
הרב יאיר גולדשטוף
הרב יאיר גולדשטוף | | תשע"ג
00:26
הרב יאיר גולדשטוף
הרב יאיר גולדשטוף | | תשע"ג
00:25
הרב יאיר גולדשטוף
הרב יאיר גולדשטוף | | תשע"ג
00:28
הרב יאיר גולדשטוף
הרב יאיר גולדשטוף | | תשע"ג
00:25
הרב יאיר גולדשטוף
הרב יאיר גולדשטוף | | תשע"ג