הרב שלמה פרץ

שעורים אחרונים של הרב שלמה פרץ

00:58
הרב שלמה פרץ
הרב שלמה פרץ | מוסדות החידא - אשדוד
00:53
הרב שלמה פרץ
הרב שלמה פרץ | מוסדות החידא - אשדוד