הרב שלמה זעפרני

שעורים אחרונים של הרב שלמה זעפרני

00:15
הרב שלמה זעפרני
הרב שלמה זעפרני | נוה ירושלים
01:11
הרב שלמה זעפרני
הרב שלמה זעפרני | נוה ירושלים
01:17
הרב שלמה זעפרני
הרב שלמה זעפרני | נוה ירושלים
01:20
הרב שלמה זעפרני
הרב שלמה זעפרני | נוה ירושלים
01:01
הרב שלמה זעפרני
הרב שלמה זעפרני | נוה ירושלים