הרב שלמה גוטפריד

שעורים אחרונים של הרב שלמה גוטפריד

00:43
הרב שלמה גוטפריד
הרב שלמה גוטפריד | שירת דבורה - תל אביב
00:30
הרב שלמה גוטפריד
הרב שלמה גוטפריד | שירת דבורה - תל אביב
00:29
הרב שלמה גוטפריד
הרב שלמה גוטפריד | שירת דבורה - תל אביב
00:29
הרב שלמה גוטפריד
הרב שלמה גוטפריד | שירת דבורה - תל אביב
00:26
הרב שלמה גוטפריד
הרב שלמה גוטפריד | שירת דבורה - תל אביב