הרב שאול אלתר

שעורים אחרונים של הרב שאול אלתר

00:56
הרב שאול אלתר
הרב שאול אלתר | דבר אמת
00:53
הרב שאול אלתר
הרב שאול אלתר | דבר אמת
00:25
הרב שאול אלתר
הרב שאול אלתר | דבר אמת
00:37
הרב שאול אלתר
הרב שאול אלתר | דבר אמת
00:34
הרב שאול אלתר
הרב שאול אלתר | דבר אמת