הרב ניסים פרץ זצ"ל

שעורים אחרונים של הרב ניסים פרץ זצ"ל

00:53
הרב ניסים פרץ זצ"ל
הרב ניסים פרץ זצ"ל | מוסדות החידא - אשדוד
00:45
הרב ניסים פרץ זצ"ל
הרב ניסים פרץ זצ"ל | מוסדות החידא - אשדוד