הרב משה שפירא זצ"ל

שעורים אחרונים של הרב משה שפירא זצ"ל

01:01
הרב משה שפירא זצ"ל
הרב משה שפירא זצ"ל | ירחי כלה - פוניבז'
00:39
הרב משה שפירא זצ"ל
הרב משה שפירא זצ"ל |
00:45
הרב משה שפירא זצ"ל
הרב משה שפירא זצ"ל |
00:50
הרב משה שפירא זצ"ל
הרב משה שפירא זצ"ל |
00:42
הרב משה שפירא זצ"ל
הרב משה שפירא זצ"ל |