הרב משה רוט

שעורים אחרונים של הרב משה רוט

01:01
הרב משה רוט
הרב משה רוט | ישיבת כפר גנים
00:56
הרב משה רוט
הרב משה רוט | ישיבת כפר גנים
00:58
הרב משה רוט
הרב משה רוט | ישיבת כפר גנים
00:55
הרב משה רוט
הרב משה רוט | ישיבת כפר גנים
01:02
הרב משה רוט
הרב משה רוט | ישיבת כפר גנים