הרב מנחם מנדל שפרן

שעורים אחרונים של הרב מנחם מנדל שפרן

01:24
הרב מנחם מנדל שפרן
הרב מנחם מנדל שפרן | כנסים וימי עיון
01:45
הרב מנחם מנדל שפרן
הרב מנחם מנדל שפרן | כנסים וימי עיון
01:04
הרב מנחם מנדל שפרן
הרב מנחם מנדל שפרן | כולל "טועמיה" ע"ש אבישי שני ז"ל
01:38
הרב מנחם מנדל שפרן
הרב מנחם מנדל שפרן | כנסים וימי עיון
00:56
הרב מנחם מנדל שפרן
הרב מנחם מנדל שפרן | כולל "טועמיה" ע"ש אבישי שני ז"ל