הרב מאיר שפיצר

שעורים אחרונים של הרב מאיר שפיצר

00:23
הרב מאיר שפיצר
הרב מאיר שפיצר | ישיבת איתרי
00:26
הרב מאיר שפיצר
הרב מאיר שפיצר | ישיבת איתרי
00:30
הרב מאיר שפיצר
הרב מאיר שפיצר | ישיבת איתרי
00:24
הרב מאיר שפיצר
הרב מאיר שפיצר | ישיבת איתרי
00:28
הרב מאיר שפיצר
הרב מאיר שפיצר | ישיבת איתרי