הרב מאיר גוטרמן

שעורים אחרונים של הרב מאיר גוטרמן

00:34
הרב מאיר גוטרמן
הרב מאיר גוטרמן | ישיבת בין הזמנים "תפארת בחורים", ירושלים