הרב ליאור גלזר

שעורים אחרונים של הרב ליאור גלזר

01:03
הרב ליאור גלזר
הרב ליאור גלזר |
01:09
הרב ליאור גלזר
הרב ליאור גלזר |
01:17
הרב ליאור גלזר
הרב ליאור גלזר |
00:56
הרב ליאור גלזר
הרב ליאור גלזר |
00:53
הרב ליאור גלזר
הרב ליאור גלזר |