הרב יצחק חיים פרץ

רבה של רעננה

וחבר מועצת הרבנות הראשית

שעורים אחרונים של הרב יצחק חיים פרץ

01:00
הרב יצחק חיים  פרץ
הרב יצחק חיים פרץ | ישיבת קרית מלאכי
00:55
הרב יצחק חיים  פרץ
הרב יצחק חיים פרץ | שיעורי הרב יצחק פרץ - רבה של רעננה
00:59
הרב יצחק חיים  פרץ
הרב יצחק חיים פרץ | שיעורי הרב יצחק פרץ - רבה של רעננה
00:59
הרב יצחק חיים  פרץ
הרב יצחק חיים פרץ | שיעורי הרב יצחק פרץ - רבה של רעננה
00:48
הרב יצחק חיים  פרץ
הרב יצחק חיים פרץ | שיעורי הרב יצחק פרץ - רבה של רעננה