הרב חיים קלופט

שעורים אחרונים של הרב חיים קלופט

00:53
הרב חיים קלופט
הרב חיים קלופט | ישיבת קרית מלאכי
00:57
הרב חיים קלופט
הרב חיים קלופט |
00:43
הרב חיים קלופט
הרב חיים קלופט |
01:00
הרב חיים קלופט
הרב חיים קלופט |
01:00
הרב חיים קלופט
הרב חיים קלופט |