הרב חיים מצגר זצ"ל

שעורים אחרונים של הרב חיים מצגר זצ"ל

00:02
הרב חיים מצגר זצ"ל
הרב חיים מצגר זצ"ל | נוה ירושלים
01:02
הרב חיים מצגר זצ"ל
הרב חיים מצגר זצ"ל | נוה ירושלים
01:02
הרב חיים מצגר זצ"ל
הרב חיים מצגר זצ"ל | נוה ירושלים
01:00
הרב חיים מצגר זצ"ל
הרב חיים מצגר זצ"ל | נוה ירושלים
00:04
הרב חיים מצגר זצ"ל
הרב חיים מצגר זצ"ל | נוה ירושלים