הרב דוד פולק

שעורים אחרונים של הרב דוד פולק

00:38
הרב דוד פולק
הרב דוד פולק | יומם ולילה
00:29
הרב דוד פולק
הרב דוד פולק | יומם ולילה
00:31
הרב דוד פולק
הרב דוד פולק | יומם ולילה
00:30
הרב דוד פולק
הרב דוד פולק | יומם ולילה
00:27
הרב דוד פולק
הרב דוד פולק | יומם ולילה