הרב שלמה גוטל

שעורים אחרונים של הרב שלמה גוטל

00:44
הרב שלמה גוטל
הרב שלמה גוטל | נוה ירושלים
00:43
הרב שלמה גוטל
הרב שלמה גוטל | נוה ירושלים
00:42
הרב שלמה גוטל
הרב שלמה גוטל | נוה ירושלים
00:43
הרב שלמה גוטל
הרב שלמה גוטל | נוה ירושלים
00:51
הרב שלמה גוטל
הרב שלמה גוטל | נוה ירושלים