הרב אריה שכטר זצ"ל

שעורים אחרונים של הרב אריה שכטר זצ"ל

01:15
הרב אריה שכטר זצ"ל
הרב אריה שכטר זצ"ל |
00:41
הרב אריה שכטר זצ"ל
הרב אריה שכטר זצ"ל | כנסים וימי עיון
00:52
הרב אריה שכטר זצ"ל
הרב אריה שכטר זצ"ל | כנסים וימי עיון
00:11
הרב אריה שכטר זצ"ל
הרב אריה שכטר זצ"ל | כנסים וימי עיון
00:47
הרב אריה שכטר זצ"ל
הרב אריה שכטר זצ"ל | כנסים וימי עיון