הרב אילן אש

משיעורי הרב אילן אש שליט"א אב"ד לממונות, ראש כולל בירושלים ומחבר סדרת הספרים "משפט צדק":

א. חובות ושטרות כהלכה                               (שו"ע ל"ט – ע"ד)
    שמיטת כספים כהלכה                               (שו"ע ס"ז)

ב. טענות וגביית חוב כהלכה [מהדו"ב]           (שו"ע ע"ה – קכ"ח)

ג. נזקי שכנים בהלכה [מהדו"ג]                     
    קיצור שו"ע נזקי שכנים                             (שו"ע קנ"ג – קנ"ו)

ד. הבית המשותף כהלכה  [מהדו"ג]              
    תקנון לבית המשותף [מהדו"ב]                   (שו"ע קנ"ג – ק"ע)

ה. שותפים כהלכה  [מהדו"ב]                         (שו"ע קע"א – קפ"ג)

ו.  אונאה ומקח טעות בהלכה                       (שו"ע רכ"ז – רל"ד)

ז. שכירות כהלכה                                          (שו"ע שי"ב – שכ"א)

בהם ניתן למצוא את ההלכות האקטואליות ביחסי שכנות ע"פ דין תורה. בסידרה זו הופיעו הספרים: "נזקי שכנים בהלכה" ו"הבית המשותף כהלכה"     

ניתן ליצור קשר עם הרב בדוא"ל: [email protected]