עלון

עלון שמעתא עמיקתא - בנושא חכם שאסר

נושאי העלון: חכם שאסר, פרשת וארא, היתר ללכת לערכאות

וארא, טבת

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם צריך היתר מבית דין ללכת לערכאות כשהנתבע מסרב לשלם? I חכם שהורה לאיסור האם יכול לחזור בו?