תשלומי שוכר שנפטר בזמן השכירות

הרב ישראל ארנון
תשלומי שוכר שנפטר בזמן השכירות | תשע"ט
Share this