תשובה עושה שינוי בחיים של האדם

הרב אייל אונגר
תשובה עושה שינוי בחיים של האדם | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this