תרי דרבנן האם מוציא חד דרבנן בקטן באשה ובסומא

הרב צבי פרידמן
תרי דרבנן האם מוציא חד דרבנן בקטן באשה ובסומא | תשע"ט

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this