תרומות ומעשרות, חלה, ערלה וכלאים

הרב יואל שילה
תרומות ומעשרות, חלה, ערלה וכלאים | תשפ"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this