תקרובת עבודה זרה בשערות, שיעור מקוצר

הרב יואל שילה
תקרובת עבודה זרה בשערות, שיעור מקוצר | תשפ"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this