תקיעת שופר מעלתו וענייניו

הרב מיכאל לסרי
תקיעת שופר מעלתו וענייניו | תשפ"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this