תקיעת שופר, חלק ב'

הרב משה אהרון רוט
תקיעת שופר, חלק ב' | תשע"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this