תפילת ערבית -חובה או רשות?

הרב צבי לאו
תפילת ערבית -חובה או רשות? | תשע"ד

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this