תפילה לעני כי יעטוף ולפני ה' ישפוך שיחו - כח התפילה עמנו בכל הדורות ובכל המצבים, בסעודה ג' באוהל הענק בבארא פארק, אידיש

הרב שאול אלתר
תפילה לעני כי יעטוף ולפני ה' ישפוך שיחו - כח התפילה עמנו בכל הדורות ובכל המצבים, בסעודה ג' באוהל הענק בבארא פארק, אידיש | תשפ"ג

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this