תענית אסתר, שותפין שחולקים חצר

הרב זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל
תענית אסתר, שותפין שחולקים חצר | תשע"ט
Share this