תלמידי אברהם ותלמידי בלעם

הרב שמעון סנדומירסקי
תלמידי אברהם ותלמידי בלעם | תש"פ
Share this